Sota el títol Sento Masià, obra Rena-Sentista el pintor d’Alcoi, establert a Molins de Rei des de 1972, exposa una quarantena d'obres elaborades durant els darrers dos anys. Aquesta exposició representa una inflexió en la trajectòria de Sento Masià i constitueix per a Molins de Rei un veritable esdeveniment artístic donada la qualitat de l’obra exposada.

Segons l'autor, es tracta d'una relectura de l'obra del Renaixement. Les pintures tenen una base clàssica que reprodueix minuciosament la musculatura i la bellesa corporal de les figures. En moltes, efectivament, s'hi constata la presència, gairebé física, de l'obra i de l'estil de Miquel Àngel, vista a través de peces senceres o fragmentàries. Totes tenen, però, un tractament que les sostreu de la seva vinculació amb el classicisme tot adoptant un aire i un color intemporals, marcades pel tremp artístic de l'autor que les converteix en originals. Ara bé, sobre la base d'una figura reproduïda amb gran perfecció tècnica s'hi fa un tractament amb pintura matèrica (tècnica mixta que combina les textures, en aquest cas pols de marbre, amb acrílics i olis) que subratlla parts del cos; o les oculta amb violència, o les obscureix; o atorga un teixit especial a la pell de la figura. D'aquest contrast i del tractament general se'n desprèn una visió profundament suggestiva i poètica, sobretot quan l'exposició es contempla com un tot, amb calma i silenci. Això no es contradiu amb el que manifesta el propi autor, que "és més important com es representa que no pas el que es representa", puix en el fons, i seguint la mateixa direcció a què mena el "com es representa", aconsegueix el que pretén tot bon artista: seduir l'espectador i donar-li ales, sense necessitat d'explicar-li anècdotes.

Josep Faura

liniblau.gif (91 bytes)

 

A pàgina principal A pàgina principàl