SENTO MASIÀ        ÉPOCA EXPRESSIONISTA

Desenvolupant el seu coneixement del moment polític en que es trobava la situació del país, Sento Masià sent la forta necessitat de traduir en imatges plàstiques el drama del poble.

Són obres en les quals es manifesta l'esperit de rebuig , cada cop més fort, del país en contra del regim establert.

No hi ha en aquesta sèrie una unitat temàtica, ja que han estat creades sota les influències sensitives que l'artista vivia en cadascun del moments en què creava cada obra.

 

Época expressionista Época expressionista Época expressionista
 

 

Época expressionista Época expressionista Época expressionista
 

 

Época expressionista Época expressionista Época expressionista
 

 

Época expressionista Época expressionista Época expressionista
 

 

A pàgina principalA pàgina principal