Época expressionista
Sento Masià, Època expressionista

Amants / 130 cm x 97 cm / 1998 / Col·lecció Pere Tarragó

Enrera

Endavant