Sento MasiÓ

Sento MasiÓ
P/A   Gravat
Taca 24 cm x 19 cm

Paper 43 cm x 31 cm

Catalunya
Enrera Endavant