Sento MasiÓ

Sento MasiÓ
Tecnica mixta sobre

Tauler de Fusta

90 cm x 116 cm
Catalunya
Enrera Endavant