Sento Masia

Sento Masià
1996
Tècnica mixta sobe fusta
46 cm x 38 cm
Catalunya
Enrera Endavant